קניית ספר תורה

מרצע. ברקע יריעה {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} ששורטטה {ידי|בידי|דרך} מרצע

הקלף {יהווה|יהיה|ישמש} משורטט {לקראת|לצורך|עבור|לפני} הכתיבה, ואם {נבנה|עוצב|תוכנן ונבנה|נכתב|תוכנן|נוצר} {חסר|ללא|נעדר|ללא כל} שרטוט {שלילי|רע|פסול}. {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} השרטוט {יעשו|יבצעו|יערכו|עושים} {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} מרצע, ומצווה {מתוך|ע”י|על ידי|בתוך|פעמים רבות בגלל|בגלל|בעזרת} המובחר לשרטט ביד ימין. מעיקר ההלכה השרטוט {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {יהיה|אמור להיות|יכול להיות|צריך להיות|הוא|יכול שיהיה|ישאר|יוכל להיות} לשמה. מנין השורות {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} משנה {מבחינה|בצורה|מנקודת מבט|מהיבט של|באופן|בהסתכלות על|מהסתכלות|מההבטים} הלכתית, {אבל|אולם|אך|נוני} {כיום|כעת|בשנים האחרונות|בימינו|בעת הזו|היום|הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים} {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} {כלל|כל|מרבית|רוב|חוק|לחלוטין|בכלל} המנהגים {רגיל|מקובל|שכיח|קונבנציונלי|חלק|דבר שבשגרה הוא|פשוט|כרגיל} {לציין|להדגיש|לומר|להגיד|להזכיר|לרשום|להבליט|לשים דגש} 42 שורות, ולפי מנהג תימן {נהוג|נוהגים|מקובל} {לומר|להגיד|לספר|לספרא|לכתוב} 51 שורות. {רגיל|מקובל|שכיח|קונבנציונלי|חלק|דבר שבשגרה הוא|פשוט|כרגיל} {להוסיף|להרכיב|לציין|לכלול|להציע|לבנות|לתלות|לעשות תוספת של} שרטוט {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} מתחת לשורה האחרונה ומן הצדדים.

הכתיבה {מבוצעת|מתבצעת|נעשית|מתנהלת} {כך|בדרך זו|באופן זה|זה|על ידי זה|ככה|איך|באיזה אופן} שגגי {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} נוגעים בשרטוט, {ואילו|ואולם|ויש|אך} תחתית רגלי {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} {מגיעות|באות|נוחתות|מצויידות} {במחירי|באומדן מחירי|באומדן|בערך} לחצי השורה. לכתחילה {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {לציין|להדגיש|לומר|להגיד|להזכיר|לרשום|להבליט|לשים דגש} {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשרטוט התוחם {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הצדדים, 3 {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים}. בדיעבד {למעשה|בעצם|אפילו|בגדול|באופן מעשי} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} מילה {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשרטוט כשרה. {לעומתם|לעומת אנשים אלה|לחילופין|לעומת זאת} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} להקפיד בשמות הקודש {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {להבהיר|להדגיש|להגיד|לציין} {יותר|בהרבה יותר|מעט יותר|הרבה יותר|בהרבה|יותר מזה|יותר מכך|למעלה} משתי {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים} {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשרטוט, {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} הפוסל {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {עיתון|טקסט|ספר} התורה. {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} אות {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1}, {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} שמות הקודש בשלמותם {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשיטה – {כללי|בסיסי|הכללים של|חוקי|כולל}.

תפירה

{לאחר|אחרי|בסיומה של|בסיום|כעבור|עם סיומה של|עם תום|לא לפני} {הכנת|יצירת|תכנון|עבודות|כתיבת} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} הקלף, תופרים {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} היריעות {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} לזו {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} גיד. התפירה {יכולה|מסוגלת|עלולה|עשויה|צריכה|יש בידי|מחוייבת|מאפשרת} {להיעשות|להתבצע|להיות מבוצע} לשמה. {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} היריעה {העיקרית|המרכזית|החשובה} והאחרונה תופרים לעץ {החיים|חייו|הסביבה|חייהם|איכות החיים|חיי האדם|היום|הזמן}, {כדאי|מומלץ|רצוי|מתאים} {שטחים|מקומות|אזורים} שנשים {היו|שימשו|היוו|שיש} תופרות {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} היריעות4].

קלף משוח

בדורות האחרונים {היו מעבדים שציפו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הקלף בשכבה המיוצרת מסיד ומקלף שהותך. {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} משיחה {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} מתייפה הקלף, והכתיבה {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} {קטנה|בינונית|לא גדולה|קטנה יותר|נדחת|נמוכה|נוחה|פשוטה} ומהירה {יותר|בהרבה יותר|מעט יותר|הרבה יותר|בהרבה|יותר מזה|יותר מכך|למעלה}, סביב {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} נחלקו הפוסקים {אם|במידה ו|כאשר|והיה אם|במקרה ש|במידה ש|האם|למקרה} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} במשיחה {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} חציצה {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} הדיו לקלף. בשו”ת {פנים|פנימיות|מרחב|פנים ארציות|חלל} מאירות התיר {וגם|ואף|ואפילו|ובנוסף גם|וכך גם} פסק שמצווה והידור {לציין|להדגיש|לומר|להגיד|להזכיר|לרשום|להבליט|לשים דגש} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} קלף משוח, {שכל|שמרבית|שרוב} {הבא|השני|אחר|השלישי|אחריו|נוסף|ה-3|כתבה הבאה} לייפות {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הכתב {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} חוצץ. {אבל|אולם|אך|נוני} {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} לשיטה {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} להיזהר {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} למשוח משיחה עבה {מדי|יתר על המידה|מהראוי|מהמחיר הריאלי|מהמדה|כל|ממחיר השוק|מאוד}, העלולה ברבות {בזמנים|בתאריכים|בעתים} להתפורר ולבקע {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} {שעל|הנמצא על|הקיים על|הממוקם על} גבה. לעומתו פסק בספר “בני-יונה” שהמשיחה {מהווה|היא|הנו|הוא|היא בעצם|הינה} חציצה {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} הדיו לקלף {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} הדיו {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} נספג בגוף הקלף, {על כן|ולכן|ומסיבה זו|ומשום כך} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} {לוודא|לבדוק|להבטיח|לאשר} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} כשיקלפו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} המשיחה {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {יישאר|ייוותר|ילך הביתה|יוותר|יהיה} רושם דיו {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} הקלף – {הספר|המעצב|מעצב השיער|הצבע} {שלילי|רע|פסול}, {אבל|אולם|אך|נוני} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} הדיו {עובר|מגיע|עובר להתגורר|מעתיק את מקום מגוריו|בודק} {ידי|בידי|דרך} המשיחה ונספג בקלף – {הספר|המעצב|מעצב השיער|הצבע} {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר}. הרב {נגמרת|תמה|מסתיימת} גאנצפריד {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {מכיוון|מפני|מפני ש|בגלל ש|כיוון|בגלל} לכתחילה {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} להחמיר {ולא|ובכלל לא|וממש לא|ואפילו לא|ואין זה|ושאינם|ובלתי|והוא לא} למשוח {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הקלףברם {בשטח|בענף|במקום|בסקטור|באתר|בתחום} {שיש|שקיימת|שישנם|שקיימים|שכדאי|שנחוץ|שישנו|שחשוב} {עיתון|טקסט|ספר} משוח, מותר {להגיע|לבוא|לפנות|להתקרב|להדרש|להיות|לעלות|לנסוע} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} ולברך {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} לעומתו הרב עובדיה יוסף פסק {היות|מכיוון ש|בגלל ש|בגלל|כי} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} {לסמוך|לבטוח|ליצור אמון} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} מנהג {הטבע|הבריאה |אמא אדמה|העולם|האתר בטבע} שהתירו {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} זוהיוצר סת”ם

הרשל”צ {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} {עיתון|טקסט|ספר} התורה התימני – חובה!

קניית ספר תורה

{כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} סת”ם {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} משתמשים לכתיבת ספרי {מלאכה|עבודה|מלאכת מחשבת|אומנות|פעולה}, מגילות, מזוזות ותפילין. {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} סופרי הסת”ם ונכתב {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} קנה {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} נוצה בדיו-סת”ם {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} קלף. לכתב הסת”ם {הבית|הדירה|הנכס|בית המגורים|בתינו|חלל המגורים|ביתנו|המעון} מרובעת אופיינית, {והוא|והינו|וזה|והסרט|והטכנאי|והאינסטלטור} מעוטר בתגים {למעט|מעבר|חוץ מ|מלבד|חוץ} {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים} מסוימות. {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} מפוסק {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} מנוקד. {נמצאים|תקפים|ממוקמים|רשומים|קיימים|מצויים} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {סוגי|מיני|הסוגים של|סוגים של|מבחר|הסוגים השונים של|של סוגי|גלילי} {מחיר|עלות|תמחור|ערך|מחירה של|תמחור של|תעריף|סכום} {עיקריים|מהותיים|חשובים|ראשיים|מכריעים|מרכזיים}, {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} אשכנזי (הנקרא {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {חלל|חדר|מקום|אזור|מרחב|בית} יוסף, בגלל שדיניו נכתבו בספר {חלל|חדר|מקום|אזור|מרחב|בית} יוסף) וכתב ספרדי (כתב וועליש, שדיניו נכתבו בספר מור וקציעה).

הלכה למשה מסיני {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} {שיש|שקיימת|שישנם|שקיימים|שכדאי|שנחוץ|שישנו|שחשוב} {לומר|להגיד|לספר|לספרא|לכתוב} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הסת”ם בדיו. {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר} דיו הסת”ם מרובים {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות}, {אבל|אולם|אך|נוני} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {הדרישות|הבקשות|הטענות} העיקריות לדיו הסת”ם {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} שחרוּת וקיום {לנצח|לאורך זמן|לנצח אותם}. הדיו {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} מפיח להבת נר,{מי|כל מי|אדם|אחד|האדם|אלו|מיהו|אף אחד לא} עפצים, גומא וממרכיבים {חדשים|דנדשים|חדשניים|קליינטים|נוספים}.

ספרי {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} תימנים {ספציפיים|מסוימים|מדוייקים|מסויימים|ייחודיים} וההסבר בזה

Postscript-viewer-shaded.png {מחיר|עלות|תמחור|ערך|מחירה של|תמחור של|תעריף|סכום} מורחב – {הכנת|יצירת|תכנון|עבודות|כתיבת} ספרי {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד}, תפילין ומזוזות

{חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר} {העבודה|המלאכה|העשייה|הפעילות|הביצוע|הפרויקט|עבודת השיפוצים|שבו אנו עובדים} והכתיבה של {עיתון|טקסט|ספר} התורה {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} המורכבים והחמורים {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר} {אחד|אדם|בודד|מבין|מי שרוצה|יחיד|רק אחד|מסוג אחד} תשמישי הקדושה ביהדות. {תכנון|ארגון|מידע|רעיון|עיצוב|בניית} {עיתון|טקסט|ספר} התורה {מבוצעת|מתבצעת|נעשית|מתנהלת} {ידי|בידי|דרך} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} שהוכשר {לכך|לזה|לתופעה|לתופעה זו|לזאת|למטרה זו} {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר}, {הקרוי|עם תכונות של|שנקרא|בשם|אשר נקרא} {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר} סת”ם. {עיתון|טקסט|ספר} התורה {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} להיפסל {מכיוון|מפני|מפני ש|בגלל ש|כיוון|בגלל} {בעיות|סוגיות|תקלות|פרובלמות|בעיות רבות של|הפרעות|שיבושים|שיבושי} {שונות|רבות|מגוונות|אלו ואחרות|שונות ומשונות|כהנה וכהנה|אחרות|דומות} שהנפוצות {עליהם|אודותיהם|על גביהם|עליהן|על החברות} {גם|אף|אפילו|נוסף על כך|בנוסף|גם כן|כמו כן|וגם} טעות בכתיבה, מילה חסרה {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} מיותרת {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} מילה שכתובה {אחרת|שונה|נוספת|אם לא|זרה|אחר} {אמין|אמין ומקצועי|נאמן|מדויק}. בספר {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {שלילי|רע|פסול} {להרגיש|לחוש|להבחין|להבדיל|לדעת|ולהיות|לדעת בוודאות|להבין} {כל|כמעט כל|מרבית|על כל|בכל|שום|מרב|מירב} הפוסקים {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {לקרוא|לעיין|לפנות|להתקשר|לעיין ב|למצוא} בציבור, {ויש|וצריך|וקיים|וישנם|ויש מקום|וישנו|ובא בחשבון|ויש לא מעט} לתקנו {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} {ניתן|אפשר|אפשרי|יתאפשר לכם|קל|אתם יכולים|תוכלו|רצוי}. {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} הרמב”ם {כדאי|מומלץ|רצוי|מתאים} עשרים {אלמנטים|דברים|נתונים|דגשים|תוספים|פרמטרים} שפוסלים {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {עיתון|טקסט|ספר} התורה, ואם אחד מהם {חשוב|חיוני|מומלץ|כדאי|חשוב מאוד|נחוץ|צריך|ראוי} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו}, {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {נחשב|יוכרז|ייחשב|נתפס} “כחומש {אחד|אדם|בודד|מבין|מי שרוצה|יחיד|רק אחד|מסוג אחד} החומשין שמלמדין {בהן|בם|שבהן|במהלכן|אשר בהן} התינוקות {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} קדושת {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} קורין {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} ברבים”מיהו המנהגים {הנפוצים|הפופלאריים|המקובלים|הטובים|המבוקשים|השכיחים|המפורסמים|המבוקשים יותר} {כיום|כעת|בשנים האחרונות|בימינו|בעת הזו|היום|הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים} {בכתיבת|בהכנת|בעריכת} {עיתון|טקסט|ספר} {מקצוע|תפקיד|מקצועי|פעולת|נסיון|עבודת|מהות|איכות} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} ווי העמודים, ולפיו {כל|כמעט כל|מרבית|על כל|בכל|שום|מרב|מירב} עמודה בספר {מראש|מבעוד ועד|מתחילה} {מגיעות|באות|נוחתות|מצויידות} ו’, {למעט|מעבר|חוץ מ|מלבד|חוץ} {עשר|10|5|חמש|מספר} עמודות המסומנות בראשי התיבות בי”ה שמ”ו, שהם:כעת {אוהבים|אוהבים מאוד|רוצים|מחבבים|רוצים את|רגילים|נלהבים|נוהגים} לתייג {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} “שעטנז גץ” {ארבעה|4|מספר|שלשה} תגים מעל כל אות. תגים {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} נזכרו בתלמודלפרטים נוספים לתייג {וגם|ואף|ואפילו|ובנוסף גם|וכך גם} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} “בדק חיה” תג אחד מעל כל אות. ואותיות “מלאכת סופר” {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} לתייג.